035-7370018
contact@denieuwecampus.nl

Versneller 4: landelijk onderwijsaanbod

Bouw mee aan flexibel onderwijs
4 nov 2019

Versneller 4: landelijk onderwijsaanbod

/
Posted By
/
Comments0

De huidige onderwijslogistiek is per onderwijsinstelling vaak op verschillende manieren georganiseerd en binnen sommige instellingen zelfs verzuild. Veel taken worden uitgevoerd door verschillende afdelingen, met uiteenlopende belangen en verantwoordelijkheden. Daardoor zijn afdelingen, managers, medewerkers en systemen nog onvoldoende op elkaar afgestemd.

Dat zou niet zo erg zijn, als het flexibel onderwijs niet in de weg zou staan: onderwijs waarbij het individuele leerproces van de student centraal staat. Maar het tegenovergestelde wordt juist bereikt: processen en systemen zijn leidend, en van de studenten wordt verwacht dat hun leerroute daarop aansluit. Dat is niet van deze tijd.

Als we een aantal zaken beter regelen, kunnen we in een paar grote stappen de onderwijslogistiek zo inrichten dat die wel voldoet aan de eisen die in 2025 zullen worden gesteld. Onderwijslogistiek die efficiënt en doelmatig is, met hoogwaardig en flexibel onderwijs als gevolg.

Vijf versnellers
Om dat te bewerkstelligen vóór 2025 zijn vijf ‘versnellers’ nodig:
1. de inzet van big data en student analytics;
2. één aanmeldportal voor leren en studeren;
3. een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio;
4. landelijk onderwijsaanbod;
5. 100% selfservice.

In dit blog lichten we Versneller 4 toe: de noodzaak van landelijk onderwijsaanbod.

Landelijk onderwijsaanbod
Flexibel onderwijs maakt het eenvoudiger om naast het traditionele, standaard onderwijsaanbod van de eigen instelling vakken of modulen van een andere instelling te kiezen. Daarnaast is er een groeiende groep studenten die vaker in zijn leven terugkomt in het onderwijsbestel en dus onderwijseenheden (en werkervaringen) stapelt. Daarin moet ook deze student goed worden bediend.

Hogescholen en universiteiten moeten concurreren met een wereldwijd aanbod van goed (modulair) onderwijs, dat studenten kunnen beschouwen als een verrijking en graag willen toevoegen aan hun curriculum. Bovendien zullen Nederlandse docenten (delen van) hun aanbod beschikbaar willen maken voor een breder (internationaal) publiek. Dit sluit aan bij de verwachte snelle toename van open leermaterialen en past bovendien in de huidige shared economy.

Maar voordat we het wereldwijde onderwijs kunnen bedienen, is het belangrijk om eerst het Nederlandse aanbod breder beschikbaar te maken, in ieder geval voor alle studenten in ons eigen land. Wat studenten daarvoor ten minste nodig hebben is een goed en volledig overzicht van het Nederlandse onderwijs: een database met landelijk onderwijsaanbod. Een plek waar vraag en aanbod samenkomen. Mogelijk naar voorbeeld van Airbnb – een zo goed als volledig aanbod en kwaliteitsborging door instellingen en studenten die elkaar achteraf beoordelen, zodat bij de selectie geen vraagtekens hoeven te worden gezet bij de kwaliteit. Big data en student analytics kunnen bovendien een rol spelen bij het maken van de juiste keuzen, zodat een student goed kan inschatten wat bij hem past.

—-
blog vier uit een reeks van vijf artikelen over Onderwijslogistiek in 2025
(eerder verschenen in Th&ma Hogeronderwijs, juni 2017)

Leave a Reply