035-7370018
contact@denieuwecampus.nl

Versneller 3: een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio

Bouw mee aan flexibel onderwijs
28 okt 2019

Versneller 3: een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio

/
Posted By
/
Comments0

De huidige onderwijslogistiek is per onderwijsinstelling vaak op verschillende manieren georganiseerd en binnen sommige instellingen zelfs verzuild. Veel taken worden uitgevoerd door verschillende afdelingen, met uiteenlopende belangen en verantwoordelijkheden. Daardoor zijn afdelingen, managers, medewerkers en systemen nog onvoldoende op elkaar afgestemd.

Dat zou niet zo erg zijn, als het flexibel onderwijs niet in de weg zou staan: onderwijs waarbij het individuele leerproces van de student centraal staat. Maar het tegenovergestelde wordt juist bereikt: processen en systemen zijn leidend, en van de studenten wordt verwacht dat hun leerroute daarop aansluit. Dat is niet van deze tijd.

Als we een aantal zaken beter regelen, kunnen we in een paar grote stappen de onderwijslogistiek zo inrichten dat die wel voldoet aan de eisen die in 2025 zullen worden gesteld. Onderwijslogistiek die efficiënt en doelmatig is, met hoogwaardig en flexibel onderwijs als gevolg.

Vijf versnellers
Om dat te bewerkstelligen vóór 2025 zijn vijf ‘versnellers’ nodig:
1. de inzet van big data en student analytics;
2. één aanmeldportal voor leren en studeren;
3. een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio;
4. landelijk onderwijsaanbod;
5. 100% selfservice.

In dit blog lichten we Versneller 3 toe: een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio.

Een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio

De meeste instellingen proberen onderwijs flexibel vorm te geven. Jammer genoeg loopt de uitvoering van flexibel onderwijs nog vaak vast in traditioneel ingerichte processen en systemen. Bovendien moeten het onderwijs en leren op de werkvloer steeds meer met elkaar verbonden worden, om de burger die ‘een leven lang leert’ echt goed te kunnen bedienen.
Moderne onderwijslogistiek kan de student en werknemer hierbij goed ondersteunen. Via een aanmeld- en inschrijftool selecteert de student de opleiding of cursus die hij wil gaan volgen, waarna online zijn gegevens worden uitgewisseld met de instelling. Op basis van zijn profiel kunnen voorstellen worden gedaan voor de te kiezen leerroute. Samen met zijn studiecoach bekijkt de student wat de mogelijkheden zijn en legt het leerplan vast in het portfolio. De onderwijsinstelling valideert de leerroute, verzorgt het onderwijs, staat in voor de kwaliteit ervan en verzorgt de toetsing.

De student beheert het geheel en voegt er desgewenst onderdelen aan toe vanuit het landelijke aanbod van gekwalificeerd onderwijs. Ook bepaalt de student zelf wanneer het portfolio beschikbaar komt voor een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld als hij bewijslast nodig heeft voor het verkrijgen van punten voor eerder verworven competenties (EVC’s).
Processen worden zo rondom de student, de life long learner, georganiseerd en de gebruikte systemen zijn ondersteunend hieraan. Het portfolio verdwijnt bovendien niet als hij gaat werken: hij voegt daar samen met zijn werkgever behaalde competenties aan toe en kan het aanhalen tijdens het gesprek over het plannen van het vervolg van zijn loopbaan.

—-
blog drie uit een reeks van vijf artikelen over Onderwijslogistiek in 2025
(eerder verschenen in Th&ma Hogeronderwijs, juni 2017)

Leave a Reply