035-7370018
contact@denieuwecampus.nl

Vijf versnellers voor betere onderwijslogistiek in 2025

Bouw mee aan flexibel onderwijs
18 okt 2019

Versneller 2: één aanmeldportal

/
Posted By
/
Comments0

De huidige onderwijslogistiek is per onderwijsinstelling vaak op verschillende manieren georganiseerd en binnen sommige instellingen zelfs verzuild. Veel taken worden uitgevoerd door verschillende afdelingen, met uiteenlopende belangen en verantwoordelijkheden. Daardoor zijn afdelingen, managers, medewerkers en systemen nog onvoldoende op elkaar afgestemd.

Dat zou niet zo erg zijn, als het flexibel onderwijs niet in de weg zou staan: onderwijs waarbij het individuele leerproces van de student centraal staat. Maar het tegenovergestelde wordt juist bereikt: processen en systemen zijn leidend, en van de studenten wordt verwacht dat hun leerroute daarop aansluit. Dat is niet van deze tijd.

Als we een aantal zaken beter regelen, kunnen we in een paar grote stappen de onderwijslogistiek zo inrichten dat die wel voldoet aan de eisen die in 2025 zullen worden gesteld. Onderwijslogistiek die efficiënt en doelmatig is, met hoogwaardig en flexibel onderwijs als gevolg.

Vijf versnellers
Om dat te bewerkstelligen vóór 2025 zijn vijf ‘versnellers’ nodig:
1. de inzet van big data en student analytics;
2. één aanmeldportal voor leren en studeren;
3. een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio;
4. landelijk onderwijsaanbod;
5. 100% selfservice.

In dit blog lichten we Versneller 2 toe: de noodzaak voor één aanmeldportal.

Eén aanmeldportal voor leren en studeren

Processen rondom aanmelding en inschrijving zijn meestal georganiseerd vanuit het perspectief van de instelling. Daardoor moet de leerling of student voor iedere opleiding of cursus andere stappen doorlopen, vooral als hij onderwijs volgt bij verschillende instellingen. Zou het niet mooi zijn als de student zich voor al zijn studies (en later, in zijn werkzame leven, voor cursussen) zou kunnen inschrijven via één aanmeldportal?

Het hoger onderwijs in Nederland heeft al iets dergelijks georganiseerd voor het bekostigde onderwijs, via Studielink. Studielink is een landelijke portal waar studenten zich kunnen aanmelden voor hoger onderwijs, die ervoor zorgt dat de gegevens van de student terechtkomen bij zowel de overheidsinstantie DUO als de instelling waar hij een opleiding gaat volgen. Studielink is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen en het officiële diplomaregister. Bij de aanmelding worden relevante gegevens uit deze systemen doorgegeven aan de instelling waar de student gaat studeren. Studielink heeft het hoger onderwijs in Nederland daarmee veel gebracht: het aanmeld- en inschrijfproces is uitermate efficiënt en gebruiksvriendelijk geworden.

Echter, Studielink kan nog niet worden gebruikt door cursisten voor bij- of nascholing, post-graIMG_0068duate en onbekostigd onderwijs in het hoger onderwijs. Ook scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (secundair onderwijs) en instellingen als Politieacademie, Koninklijke Militaire Academie, erkende commerciële onderwijsinstellingen en dergelijke zijn niet aangesloten op de landelijke portal.

Er valt vanuit het perspectief van de leerling en student veel voor te zeggen om één gemeenschappelijke portal te hebben. Bovendien is het voor het middelbaar beroepsonderwijs en de overheidsinstantie DUO een kans om de informatie via één kanaal minder uit te wisselen en voor leveranciers van backoffice systemen (inschrijf- en volgsystemen) uiteindelijk ook (tientallen miljoenen euro’s) goedkoper, omdat er minder koppelingen hoeven worden ontwikkeld en worden onderhouden.

—-
blog twee uit een reeks van vijf artikelen over Onderwijslogistiek in 2025
(eerder verschenen in Th&ma Hogeronderwijs, juni 2017)

Leave a Reply