035-7370018
contact@denieuwecampus.nl

Vijf versnellers voor betere onderwijslogistiek in 2025

Bouw mee aan flexibel onderwijs
12 okt 2019

Versneller 1: over big data en student analytics

/
Posted By
/
Comments0

Onderwijslogistiek staat voor ‘de processen die ondersteunend zijn aan het onderwijs en aan het leerproces van de leerling of student’. Daarbij kunt u denken aan zaken als aanmelden, inschrijven, het volgen van studenten, plannen en roosteren enzovoorts.

De huidige onderwijslogistiek is per onderwijsinstelling vaak op verschillende manieren georganiseerd en binnen sommige instellingen zelfs verzuild. De inschrijving, het studentvolgsysteem en de rooster- en planningsprocessen worden niet gezien als één proces, maar worden uitgevoerd door verschillende afdelingen, met uiteenlopende belangen en verantwoordelijkheden. Daardoor zijn afdelingen, managers, medewerkers en systemen nog onvoldoende op elkaar afgestemd.

Dat zou niet zo erg zijn, als het flexibel onderwijs niet in de weg zou staan: onderwijs waarbij het individuele leerproces van de student centraal staat. Maar het tegenovergestelde wordt juist bereikt: processen en systemen zijn leidend, en van de studenten wordt verwacht dat hun leerroute daarop aansluit. Dat is niet van deze tijd.

Als we een aantal zaken beter regelen, kunnen we in een paar grote stappen de onderwijslogistiek zo inrichten dat die wel voldoet aan de eisen die in 2025 zullen worden gesteld. Onderwijslogistiek die efficiënt en doelmatig is, met hoogwaardig en flexibel onderwijs als gevolg.

Onderwijslogistiek in 2025
Om die grote stappen richting 2025 te kunnen zetten, moeten verschillende partijen gaan samenwerken. Er is inmiddels een aantal aansprekende initiatieven gestart, bij het ministerie van OCenW en de IT-samenwerkingsorganisatie SURF, maar ook bij onderwijsinstellingen, leveranciers en andere welwillende organisaties. Het is belangrijk dat we deze krachten blijven bundelen en gecoördineerd uitvoeren.
Maar we zullen ook aanvullende initiatieven moeten starten om de gewenste situatie te bereiken.
Om dat te bewerkstelligen vóór 2025 zijn vijf ‘versnellers’ nodig:

  1. de inzet van big data en student analytics;
  2. één aanmeldportal voor leren en studeren;
  3. een landelijk onderwijs- en werkervaringsportfolio;
  4. landelijk onderwijsaanbod;
  5. 100% selfservice

In dit blog lichten we Versneller 1 toe: het gebruik van big data en student analytics.

Big data
Ieder jaar is het voor planners weer een enorme toer om op tijd een goed onderwijsrooster te maken. Daarvoor moeten zij tijdig kunnen beschikken over de juiste informatie, zoals het aantal aanmeldingen en specifieke voorkeuren van leerlingen en studenten.
Vanwege de grote aantallen leerlingen en studenten en de verregaande digitalisering van de samenleving is het inmiddels mogelijk om big data te genereren uit de gegevens van de studenten. Bovendien komen er elk jaar meer data bij, waardoor we steeds beter kunnen voorspellen hoeveel nieuwe studenten er voor een bepaalde studie zullen gaan kiezen, en bij welke onderwijsinstelling.

Student analytics
Big data gaat vooral over de gegevens van de gehele studentenpopulatie. Maar er is ook veel informatie beschikbaar over iedere individuele student. Iedere leerling of student produceert jaarlijks namelijk een enorme hoeveelheid aan onderwijsdata. Het begint al in de laagste groepen van de basisschool: denk maar aan de Cito- en methodetoetsen. Al deze data bij elkaar zeggen veel over het leervermogen van de leerling en hebben een grote voorspellende waarde voor de leerprestaties op de middelbare school.
Op de middelbare school kan deze informatie worden gebruikt om een leerling in de juiste groep te plaatsen, of om bepaalde begeleiding al op voorhand in te regelen. Op de hogeschool of universiteit kan een tijdig inzicht in bepaalde onderwijsdata zorgen voor betere studiekeuzes en daardoor voor minder studie-uitval: een groot persoonlijk maar ook maatschappelijk belang.

Kortom: willen we onze onderwijslogistiek klaar maken voor de realiteit van 2025, dan zullen we de beschikking moeten krijgen over big data en gegevens uit student analytics. Voor het zover is zullen we nog wel een aantal moeilijke knopen moeten doorhakken over eigenaarschap van de gegevens en de privacy van de betrokkenen.

Tot slot roepen wij onderwijsinstellingen, koepelorganisaties en leveranciers op om een bestuurlijk platform te formeren, over alle genoemde sectoren en partijen heen. Een platform dat een programma gaat leiden om deze versnellers daadwerkelijk over alle sectoren heen te realiseren.

—-
blog een uit een reeks van vijf artikelen over Onderwijslogistiek in 2025
(eerder verschenen in Th&ma Hogeronderwijs, juni 2017)

Leave a Reply