035-7370018
contact@denieuwecampus.nl

De Nieuwe Campus

Ruimte voor onderwijs
15 okt 2016

De Nieuwe Campus

/
Posted By
/
Comments0

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs. Meer dan in de afgelopen jaren staat het onderwijs in de steigers. Dit heeft –een onderschatte– impact op zowel professionals, managers en medewerkers werkzaam in onderwijs en in de onderwijs ondersteuning. Deze medewerkers merken dat er meer van ze en hun collega’s wordt gevraagd.

Wij zijn er voor de mensen die werken op een school. Of je nu werkzaam bent in het voortgezet onderwijs, bij een ROC of op een hogeschool of universiteit. Thema’s als flexibilisering van het onderwijs, blended, flip the classroom, modulair onderwijs hebben invloed op je werk. Nieuwe werk- en organisatievormen worden geïntroduceerd, de hiërarchie verdwijnt en er wordt een steeds groter beroep gedaan op de deskundigheid van professionals met resultaatverantwoordelijkheid. Een verdraaide organisatie?, projectmatig werken?, LEAN?, nieuwe onderwijslogistiek?, wat betekent het voor jou en op hoe kan je er aan bijdragen.

De Nieuwe Campus richt zich op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van medewerkers van onderwijsinstellingen. Hiervoor organiseren wij masterclasses, leergangen en trainingen –strategisch, tactisch en operationeel– die direct toepasbaar in de praktijk. Bij de tijd, up-to-date, prikkelend, verfrissend, nieuw.

De Nieuwe Campus is een samenwerkingsverband van professionals die werkzaam zijn in het voortgezet-, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. De adviseurs, trainers en coaches van De Nieuwe Campus hebben zich de afgelopen jaren bewezen binnen succesvolle (strategische) verandertrajecten in het onderwijs en bij onderwijsondersteuning.

 

Leave a Reply