Onsite Course
12 02 2020
13.30-17.00 uur
3 Students Enrolled
Price€175
Book Now

Natuurlijk heeft elke les of lessenserie één of meerdere leerdoelen. Maar hoe bepaal je die doelen en welke keuzes maken jij en je leerlingen? Door te denken en te werken vanuit leerdoelen maak je bewuste keuzes over wat leerlingen leren, hoe en waarmee en schep je ruimte om eigen keuzes te maken.

Wanneer je werkt vanuit leerdoelen is niet een methode het startpunt van je onderwijs, maar leerdoelen die zijn geselecteerd, geformuleerd en aangevuld en zo passen bij jou, je leerlingen, de school en natuurlijk ook de vastgestelde eisen. Wanneer de leerdoelen duidelijk zijn, kun je heel heldere stappen zetten op weg naar de inzet van digitaal en papieren leermateriaal en verschillende vormen van differentiatie. Het biedt daarnaast een mogelijkheid om zelfregie van zowel docenten als leerlingen handen en voeten te geven.

Wil je meer inzicht in de opbouw van een vak of module? Wil je leerlingen doelgericht laten leren? Ga je vakoverstijgend werken of wil je meer aandacht besteden aan vaardigheden? Mogen leerlingen eigen leerdoelen formuleren? Wil je een goede basis leggen voor een nieuw vak of nieuwe module? Of zet je de eerste stappen richting onderwijs op maat of gepersonaliseerd onderwijs? Neem dan deel aan deze training.

In de training ‘Werken vanuit leerdoelen’ ga je na een introductie praktisch aan de slag met een leerlijn voor één jaar. Hiervoor is een digitaal format beschikbaar, die je naar wens kunt aanvullen of aanpassen. Daarnaast ontvang je een stappenplan waarmee je ook de volgende stappen kunt zetten.

Na afloop kun je:

  • leerdoelen voor leerlingen formuleren;
  • een les of lessenserie ontwerpen op basis van leerdoelen;
  • bijpassende leermaterialen kiezen bij deze les of lessenserie;
  • vertellen welke vervolgstappen je gaat zetten om te werken vanuit leerdoelen.

Doelgroep: docenten in het VO en MBO

Wil je leermaterialen aan de leerlijn koppelen, dan kun je deelnemen aan een 2e dagdeel over Blended learning.

Wil je met je vakgroep of sectie aan de slag? DNC organiseert ook trainingen op de schoollocatie in samenwerking met VO-next.

Heb je vragen over deze training? Bel of mail met Ilse!

E ilse@denieuwecampus.nl M 06-49104509