Onsite Course
28 01 2020, 04 02 2020, 26 02 2020, 25 03 2020
13.30 - 17.00 uur
Naarden, Zutphen of Zwolle
0 Students Enrolled
(8 Available)
Price€800
Book Now

vo-next-device

Wanneer je van plan bent om volgend schooljaar met een mix van leermaterialen aan de slag te gaan, dan is het zaak om op tijd te beginnen. Natuurlijk eerst met te bedenken wat je precies wilt. Ga je digitaal leermateriaal inzetten naast de bestaande methode of ga je helemaal zonder boeken aan de slag? Wil je je samen met andere docenten goed voorbereiden, dan is de mini-master ‘Blended learning’ iets voor je.

De mini-master blended learning is een serie van vier bijeenkomsten waarin je samen met collega’s aan de slag gaat om een schooleigen leerlijn uit te zetten. Hierbij maak je bewust didactische keuzes en kies je bijpassende leermaterialen. Zo sluit de leerlijn optimaal aan bij de kerndoelen, eindtermen, schooleigen leerdoelen, de schoolvisie en de mogelijkheden die het leerplatform van VO-next biedt.

Door de uitwisseling met andere docenten uit het land kun je je kennis verruimen, ervaringen delen en direct om een second opinion vragen.

Doelgroep: docenten in het VO

Heb je vragen over deze training? Mail of bel met Ilse!

E ilse@denieuwecampus.nl M 06-49104509

Section 128-01-2020
Lecture 1inventarisatie van verwachtingen en te bereiken doelen
Lecture 2digitale leermaterialen
Lecture 3mogelijkheden van het leerplatform van VO-next
Section 204-02-2020
Lecture 4leerdoelen en leerlijnen
Lecture 5een eigen leerdoelenkaart in VO-next
Lecture 6visie op onderwijs en didactische keuzes
Section 326-02-2020
Lecture 7leermaterialen binnen VO-next en andere bronnen
Lecture 8uitzetten van een basisleerlijn in VO-next
Lecture 9(digitale) activerende didactiek
Section 425-03-2020
Lecture 10Presentaties van leerlijnen
Lecture 11Integratie van vakvaardigheden en algemene vaardigheden
Lecture 12implementatie van een schooleigen leerlijn
Lecture 13evaluatie: hoe beoordeel je de kracht van de leerlijn in de praktijk?